ZABIEGI NCT

Koszt zabiegu: dorośli – £85, dzieci – £75
Ceny za sesję, o ile nie zaznaczono inaczej

CZYM JEST NCT

BALANS NERWOWO-MIĘŚNIOWY BALANS CIAŁA

Nerwowo-Mięśniowa Koordynacja (NCT) jest terapią polegajacą na neuro-rehabilitacji pamięci mięśniowej i jest oparta na zrozumieniu funkcji jaką spełnia system nerwowo-mięśniowy. W naszej klinice używamy urzadzeń terapeutycznych których celem jest przywrócenie koordynacji nerwowo-mięśniowej.

JAK DZIAŁA NCT

PRZYWRÓCENIE PAMIĘCI MIĘŚNIOWEJ ZSYNCHRONIZOWANY CHÓD

Naszym celem jest pomóc systemowi nerwowemu zidentyfikować nierównowagę mięśniową i doprowadzić do jej synchronizacji poprzez przywrócenie pamięci mięśniowej. To ’przeprogramowanie’ uaktywnia zdolność systemu nerwowego do mobilizacji słabych mięśni.

System nerwowy jest odpowiedzialny za kontrolę całego ciała w tym napięcia mięśniowego i bólu.

NCT jest wysoce skutecznym zabiegiem w walce z bólem spowodowanym napięciem mięśniowym.

Napięcie mięśniowe może być spowodowane przepracowaniem mięśnia, urazem, stresem, infekcją wirusową itp.

Zabieg NCT jest tereapią bardzo dokladną która skupia się na obszarze bezposrednio dotkniętym problemem a który to często pomijany jest podczas ogólnego masażu. Nerwowo-mięśniowa koordynacja jest terapią nowoczesną i logiczną.

Neuromuscular coordination therapy